Het verhaal van de Grote Tee

Een tee is voor elke golfer een onmisbaar attribuut. Een houten of plastic pinnetje dat in de grond gestoken wordt om je golfbal op te plaatsen voor de afslag bij het begin van een hole. Het is natuurlijk ook de naam voor afslagplaats. Maar dé Tee, de Grote Tee, is onlosmakelijk verbonden aan Golfvereniging Soestduinen. Een eyecatcher, een prachtig object waar je letterlijk en figuurlijk eigenlijk niet omheen kunt.

Foto: Lucien Papenhuijzen

Het verhaal
Bij het eerste lustrum van de vereniging in 2004 wilde de lustrumcommissie een tee (laten) maken die mee zou kunnen dingen naar een vermelding in het Guinness Book of World Records. Om hiervoor in aanmerking te komen moest eerst onderzocht worden welke maat de tee moest hebben. Toen dat bekend was, werd het zaak om de afmetingen van kop, romp en punt zodanig te bepalen dat het daadwerkelijk de grootste tee zou worden. Rekening moest worden gehouden met het hout: uit één volledige, niet samengestelde, boomstam. De werkgroep besloot de tee 20-25 centimeter langer te maken dan de recordhouder van dat moment.

De zoektocht
En dan begint de zoektocht! Waar vind je een boomstam die al een aantal jaren ter droging heeft gelegen, zodat deze slechts minimaal zou gaan werken?? Na een intensieve zoektocht werd een boomstam gevonden in de omgeving van Woerden, die voldeed aan de benodigde afmetingen. De boomstam werd gereserveerd, maar toen moest een houtbewerkingsbedrijf gevonden worden met een extreem grote draaibank. Waar vind je die? In een vissersplaats waar nog houten masten voor zeilboten worden gemaakt. Dat leidde naar een bedrijf in Bunschoten-Spakenburg. Zij haalden de boomstam op in Woerden en deze werd vervolgens met een hijswerktuig op de draaibank geplaatst en bewerkt.

De onthulling
Voor dag en dauw werd op zaterdag 3 april 2004, in het donker maar met behulp van de koplampen van verschillende auto’s, de tee geplaatst. Later die ochtend werd de tee onthuld ter gelegenheid van het 1e lustrum van de vereniging. Maar na de onthulling was natuurlijk nog niet de vraag beantwoord of Soestduinen nu beschikte over de grootste tee ter wereld.

De poging
De ‘Record Claim Guidelines’ werden geraadpleegd. Officiële verklaringen opgesteld, een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door burgemeester Jansen, handtekeningen verzameld, originele schetsen op maat gemaakt, enzovoorts. Een vormfout zou de werkgroep niet de das om doen. Toen alles compleet was, werd het aangetekend verstuurd naar de Guinness ballotagecommissie. De procedure zou zo’n 8 weken in beslag nemen. Dus de blik op oneindig en het verstand op geduld…. Maar na slechts een week kwam er al een e-mail binnen. Tegelijk met Soestduinen bleek in de Verenigde Staten ook een aanvraag te zijn gedaan. Tot overmaat van ramp was die tee 18 centimeter groter. Zo dichtbij, maar net te kort!! Onze troost: onze tee is wel de grootste van Nederland, zelfs van Europa.

De trots
De vermelding in het Records Book is helaas niet gelukt. Maar wat overbleef was de trots en de voldoening van onze Grote Tee. Een resultaat van creativiteit en ambitie. Een product van de inzet en energie van vele vrijwilligers. Daarmee symbool geworden voor onze bloeiende vereniging. Niemand die op het Golfpark komt kan er omheen. Zichtbaar, voelbaar, aanraakbaar, en een beetje raar!

De continuïteit
De Grote Tee staat er inmiddels 20 jaar. Mede dankzij het commitment van voorgaande besturen om te zorgen dat de tee onderhouden wordt en in goede conditie blijft. Zo werd het gevaarte in 2017 tijdens een Herenavond met man en macht, ten koste van veel zweet maar met veel kracht(termen) uit het frame gelicht en geschuurd. En geschuurd, en geschuurd, gebeitst en gelakt. Met inzet van veel vrijwilligers en de hulp van verschillende sponsoren kon de tee er weer vele jaren tegen. Zo ook in 2024 ter gelegenheid van het 5e lustrum. In aanwezigheid van oud-bestuursleden werd in de Jubileum Week de Grote Tee weer, na een grondige opknapbeurt, in volle glorie teruggeplaatst in het frame en feestelijk onthuld.

Een deel van deze tekst is eerder gepubliceerd in de FreeDrop april 2019.

Scroll to top