Wordt u ook marshal?

Wordt u ook Marshal?
De Marshal is hét gezicht van het Golfpark en de Golfvereniging in de baan en is verantwoordelijk voor het gastvrij ontvangen van leden en bezoekers, de goede doorstroming in de baan, de controle op speelgerechtigheid en het naleven van de baanregels.

De Marshal werkt samen met de beheerder en zij ondersteunen elkaar zodat het in de baan zo goed mogelijk loopt.
Gelukkig zijn er een aantal leden die zich vrijwillig als Marshal inzetten, maar er is natuurlijk altijd verloop en ook nu weer is er, niet in de laatste plaats door COVID-19, behoefte aan versterking van ons Marshal Team.

Wilt u het Golfpark en de vereniging helpen bij het vervullen dan deze leuke en belangrijke taak, dan kunt meer informatie krijgen of u opgeven bij de Marshal- coördinator, Frans van Amelsvoort (email: f.amelsvoort@kpnplanet.nl) of het hem gewoon vragen op de golfbaan.

Scroll to top