Het lustrumfeest 20 jaar Soestduinen!

Golfvereniging Soestduinen steunt Het Bentinck Fonds

Zaterdag 19 oktober vierde de GV Soestduinen de slotdag van hun 4e Lustrum. Deze vereniging is 20 jaar geleden opgericht en speelt op GolfPark Soestduinen (het terrein van het voormalige Soester Natuurbad). Dit keer was besloten om een goed doel voor een jaar te adopteren, met als voorwaarde dat het lokaal aanwezig was en een sportief doel moest hebben. Dat was geen heel lastige keuze: het Bentinck Fonds! Dit fonds richt zich, met als motto: “Je kunt meer dan je denkt!”, al sinds de jaren zeventig op het ondersteunen van initiatieven die mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking de gelegenheid geven om te sporten.

De GV Soestduinen had een loterij georganiseerd voor haar leden waarvan iedere ingebrachte euro naar het Bentinck Fonds zou gaan. Dit onder de slogan “Onze loten voor hun lot!”. Dankzij de medewerking van vele sponsoren was er sprake van een goed gevulde prijzenpot, met als hoofdprijs een gloednieuwe elektrische fiets ter beschikking gesteld door Profile-Smeeing.

Na de spetterende opening van het feest door Ben Cramer, trok Mieke ten Cate, bestuurslid van het Bentinck Fonds, de winnende loten. De fiets werd uiteindelijk gewonnen door Mieke Reitsma van EduVisie. Na afloop van de trekking werd het bedrag bekend gemaakt dat met de verkoop van de loten was binnengekomen: € 1.514. Mieke ten Cate nam de bijhorende cheque, onder dankzegging aan alle leden, met veel plezier in ontvangst. Zij gaf daarbij aan dat het belangrijk is voor het Bentinck Fonds dat er dit soort initiatieven zijn om het fonds in staat te stellen het ondersteunende werk te blijven uitvoeren.

Na dit mooie hoogtepunt van de avond werd het feest door de aanwezige leden onder leiding van een uitstekende DJ voortgezet. En het bleef nog lang onrustig in Soestduinen …

Scroll to top