In het privacyreglement van de golfvereniging is vastgelegd hoe omgegaan wordt met persoonlijke gegevens en de privacy van haar leden.