Vrijwilligers gevraagd voor diverse vacatures

Beste leden,

We zijn op zoek naar een aantal vrijwilligers voor het vervullen van de vacatures die zijn ontstaan binnen onze vereniging.

Onderstaand vindt u de beschrijving van de werkzaamheden, die in teamverband worden uitgevoerd.

  1. vacature WedstrijdCommissie 2020
  2. vacature Communicatie 2020 (1)
  3. vacature Marshal 2020

Heeft u belangstelling? 
Voor vragen over de wedstrijdcommissie kunt u contact opnemen met Maarten Pieren
email: wedstrijdleiding@golfverenigingsoestduinen.nl

Voor vragen over het Marshall team, kunt u contact opnemen met de coördinator
email:  f.amelsvoort@kpnplanet.nl

Voor vragen over de communicatie, kunt u contact opnemen met de website beheerder Adry Klomp.
email: website@golfverenigingsoestduinen.nl

Scroll to top