Update stand van zaken Covid-19 crisis

Soest, mei 2020

Beste golfverenigingsleden,

Naar aanleiding van de brief die naar u is gestuurd op 27 april jl. hebben wij nu een update.

De Wedstrijdcommissie heeft een document gemaakt met daarin de zienswijze van de wedstrijdcommissie m.b.t. Covid-19 en mogelijk opstarten van golf op Golfpark Soestduinen. Dit document wordt door het bestuur samen met het Golfpark besproken.

De Jeugd is per 3 mei gestart met lessen en spelen. In de bijlage vindt u de protocollen en het trainingsschema.

Het bestuur heeft inmiddels met het Golfpark overlegd over de inzet van de verenigingsleden bij de opstart van lessen en spelen. Zodra bekend is wanneer wij weer mogen spelen, informeren wij u over de procedures.

U  vindt hieronder diverse links die u informeren over de huidige stand van zaken.

Wij hopen dat wij u spoedig weer mogen begroeten op het Golfpark maar vooral hopen wij u in goede gezondheid te treffen.

Het bestuur

https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/het-coronavirus-en-golf-in-nederland

Golfpark Soestduinen laatste nieuws

Scroll to top