Plaatselijke Regels Soestduinen

REGELS OP GOLFPARK SOESTDUINEN

* Indien er sprake is van belemmering (zie regel 24-2a) door het net rechts van hole 3 mag de speler die

belemmering ontwijken volgens Regel 24-2b(i).

* GUR is aangegeven met blauwe palen. Indien er sprake is van belemmering  is de speler verplicht die

belemmering te ontwijken volgens Regel 25-1b.

* Jonge bomen met steunpaal zijn vast obstakel.  Indien er sprake is van belemmering is de speler verplicht  de

belemmering te ontwijken volgens Regel 24-2b.

* Alle paden en wegen zijn integrale onderdelen van de baan

Stenen in bunkers zijn losse obstakels. Regel 24-1 is van toepassing.

* Een speler mag afstanden bepalen met een afstandmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een

afstandmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv.

helling, windsnelheid, windrichting  advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.

* Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de

speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze Plaatselijke Regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de

beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Straf  voor overtreding van een Plaatselijke Regel:
Matchplay: verlies van de hole; Strokeplay: 2 slagen

GEDRAGSREGELS SOESTDUINEN

* De zandvlakte tussen hole 1 en hole 2 is een zogenaamde “waste area”. Deze maakt integraal onderdeel uit van

de baan. Dat betekent, dat de bal moet worden gespeeld zoals deze ligt. Men mag “grounden”. Spelers wordt

verzocht het zand na het doen van de slag  te egaliseren.

* Verboden ballen te vissen

* Houten tees verplicht

* Het is niet toegestaan met driving range balen te spelen

* Gepaste kleding en schoeisel verplicht

* Pitchmarks repareren, plaggen terugleggen en bunkers aanharken

Scroll to top