Marshal team reglement

Het Marshal-team

De Golfvereniging Soestduinen verzorgt voor een gedeelte van de Tee-time dat leden dienstdoen als Marshal op de golfbaan. Het golfpark voorziet in kleding en een versnapering. De Marshal-team coördinator overlegt periodiek met de beheerder. Het Marshal-team is een zelfstandige commissie naast de H&R- en Baancommissie, waarmee bevindingen worden gedeeld.

Functie van Marshal

De marshal is de gastvrouw/-heer van onze vereniging, wiens taak bestaat uit het begeleiden van de golfers op het golfpark en in de baan in het bijzonder. Daarnaast heeft de marshal tot taak het golfspel naar ieders genoegen te laten verlopen, met inachtneming van veiligheid, zorgvuldigheid en beleefdheid tegenover elkaar en rekening houdend met de golfregels, etiquette-regels en local-rules.

Optreden

Pas indien de veiligheid van anderen in gevaar komt of beschadiging van de baan/begroeiing dreigt, zal de marshal ook corrigerend moeten optreden. Het is uitdrukkelijk de bedoeling van de marshal discussie in de baan te voorkomen! De marshal die u in de baan aanspreekt, heeft uitsluitend de intentie u attent te maken op iets wat de veiligheid of de zorgvuldigheid in de baan betreft. Iets wat u onbewust over het hoofd heeft gezien.

Indien een lid of een green fee-er zich onverantwoord gedraagt, is de marshal gerechtigd deze persoon met onmiddellijke ingang te verzoeken de baan te verlaten en zich te vervoegen bij de beheerder.

Een marshal weet waar het AED zich bevindt. Er wordt gestreefd eenieder die lid is van het Marshal-team op te leiden op het AED.

Taken van de marshal Bovenal: is gastvrouw/-heer.

Primaire verantwoordelijkheid = Controle

 • Veiligheid.
 • Snelheid in de baan.
 • Verzorging en gebruik (pitchmarks, bunkers en materiaal).

Handelen

Vooraf: bij gevaarlijke situaties; anders altijd na afloop van het spelen van de hole.

 • Local rules onder de aandacht brengen.
  • Manen tot doorlaten/doorspelen.
  • Waarschuwen.
  • Controle op materiaal, schoeisel en kleding, trolley en pitchfork.

Algemeen

 • Naleven CPOVID-19 protocol.
 • Juiste schoeisel dragen.
 • Juiste routes voor trolleys en carts.
 • Veiligheid op de baan gaat voor alles. Iedere speler moet er zeker van zijn dat zijn/haar bal en club geen anderen kunnen raken.
 • Golfen is behalve gezellig ook een serieuze aangelegenheid, vooral bij wedstrijden.
 • De pro die lesgeeft en de greenkeeper hebben voorrang in de baan.
 • Voorkom afstandsverlies op de voorgaande flight.
 • Handel conform de golfregels = geen referee.
 • Spreek wandelaars aan dat zij elders hun wandeling voortzetten.

Het   marshal-team    komt   sporadisch    bijeen   voor        algemene          update, bijscholing, plannen van diensten.

Er is geen standaard verplichting over het aantal te maken uren, dit gaat in onderling overleg o.l.v. de coördinator.

Bedankje:

Marshal zijn vrijwilligers en komen in aanmerking voor het Vrijwilligers- & Sponsorentoernooi.

Scroll to top