Gedragsregels Soestduinen

*Verboden ballen te vissen
* Houten tees verplicht
*Het is niet toegestaan met driving range balen te spelen
* Gepaste kleding en schoeisel verplicht
* Pitchmarks repareren, plaggen terugleggen en bunkers aanharken
* Golfkarren niet toegestaan op afslagplaatsen, aprons en greens
* Baanpersoneel en professionals hebben altijd voorrang
* De zandvlakte tussen hole 1 en hole 2 is een zogenaamde “waste area”. Deze maakt integraal onderdeel uit van de baan. Dat betekent, dat de bal moet worden gespeeld zoals deze ligt. Men mag “grounden”. Spelers wordt verzocht het zand na het doen van de slag te egaliseren.
* Betreden van het terrein is op eigen risico. Voor eventuele door u veroorzaakte schade bent u persoonlijk aansprakelijk.
* Gedurende de periode 15 november tot en met 15 maart zijn aanvullende winterregels van toepassing

Scroll to top