Plaatselijke Regels Soestduinen

REGELS OP GOLFPARK SOESTDUINEN

 

 • GUR, gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop of blauwe paaltjes met een groene kop, is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f;
 • Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f;
 • Buiten de baan wordt aangegeven door middel van witte palen.
 • Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:
  Matchplay: verlies van de hole: Strokeplay: 2 slagen

Lees hier de actuele lokale regels

GEDRAGSREGELS SOESTDUINEN

 • Verboden ballen te vissen. Balhengels zijn niet toegestaan op de baan;
 • Houten tees verplicht; plastic tees zijn verboden;
 • Het is niet toegestaan driving range ballen te gebruiken op de baan;
 • Gepaste kleding en schoeisel verplicht;
 • Pitchmarks repareren; plaggen terugleggen (m.u.v. de afslagplaatsen) en bunkers netjes aanharken;
 • Trolley’s en buggy’s zijn niet toegestaan op afslagplaatsen, voorgreens en greens;
 • Baanpersoneel en professionals hebben altijd voorrang;
 • Betreden van het terrein is op eigen risico. Voor, door uzelf, veroorzaakte schade bent u persoonlijk verantwoordelijk;
 • Gedurende de periode 15 november t/m 15 maart zijn aanvullende en/of vervangende winterregels van toepassing;
 • Bij calamiteiten of i.g.v. spoedeisende hulp: 035-588 00 05 of 112 (mits noodzakelijk);
 • Bij onweerssignaal (3 lange tonen) baan verplicht verlaten om te schuilen in het clubhuis;
 • Aanwijzingen door baanpersoneel, professionals en marshalls dienen te allen tijde worden opgevolgd.
Scroll to top