Maand: augustus 2020

Wordt u ook marshal?

Wordt u ook Marshal?
De Marshal is hét gezicht van het Golfpark en de Golfvereniging in de baan en is verantwoordelijk voor het gastvrij ontvangen van leden en bezoekers, de goede doorstroming in de baan, de controle op speelgerechtigheid en het naleven van de baanregels.

De Marshal werkt samen met de beheerder en zij ondersteunen elkaar zodat het in de baan zo goed mogelijk loopt.
Gelukkig zijn er een aantal leden die zich vrijwillig als Marshal inzetten, maar er is natuurlijk altijd verloop en ook nu weer is er, niet in de laatste plaats door COVID-19, behoefte aan versterking van ons Marshal Team.

Wilt u het Golfpark en de vereniging helpen bij het vervullen dan deze leuke en belangrijke taak, dan kunt meer informatie krijgen of u opgeven bij de Marshal- coördinator, Frans van Amelsvoort (email: f.amelsvoort@kpnplanet.nl) of het hem gewoon vragen op de golfbaan.

Verandering management Golfpark Soestduinen

Op een bloedhete woensdagmiddag in augustus zette ik koers richting Golfpark Soestduinen. Niet om te golfen maar om in gesprek te gaan met Han en Sjoerd. Vier jaar geleden namen zij de exploitatie van de golfbaan in Soestduinen in handen. Sinds die tijd kennen wij hen als duo-uitbaters van de baan waarop de golfvereniging haar activiteiten organiseert.

Tot voor kort waren zij allebei aanspreekbaar op zaken die de dagelijkse leiding van het Golfpark aangaan. Bestuur en (commissie-)leden konden bij hen beiden terecht. Inmiddels gaan er de nodige verhalen over een opsplitsing van taken en verantwoordelijkheden. Bestuur van de vereniging en het management van Golfpark Soestduinen vinden het tijd om onduidelijkheden hierover uit de wereld te helpen.

Waarom hebben jullie voor een verandering gekozen, heeft de Corona-crises hieraan bijgedragen?

‘Nee, absoluut niet’, trapt Sjoerd af, ‘de keuze van verandering is er een van persoonlijke aard en een bedrijfstechnische. Zoals je weet heb ik zelf nog een bedrijf waar ik een full time klus aan heb. Ik maakte daarnaast erg veel uren in de middag en avond en het weekend op Golfpark Soestduinen. Samen met Han heb ik ervoor gezorgd dat er de nodige verbeteringen van oefenfaciliteiten en clubhuis tot stand kwamen, het aantal leden kon groeien en personeel op de juiste plek hun ding kon doen. De laatste jaren kwam daar het vele lesgeven en organiseren van activiteiten nog bij. Er is veel tijd en eigen geld geïnvesteerd en wij hebben niet de kans gehad om dat financieel te compenseren. De rek was er bij mij uit. Financieel gezien zouden wij, ware het niet dat Corona roet in het eten gooide, dit jaar uit de rode cijfers komen. Al met al zou het voor de exploitatie beter zijn dat ik eruit zou stappen, de top verlichten’. ‘Dat ging niet over één nacht ijs’, vertelt Han, ‘wij hebben lang nagedacht over wat het verstandigst zou zijn voor ons beiden en het beste voor het Golfpark. Wij hebben gekozen voor de beste optie.

Hoe ziet de rolverdeling er nu uit en welke rol vervult Christel in dit plaatje?

‘In Christel, die ik overigens al jaren ken, zag ik de perfecte golf technische vervanging van mijzelf’, vertelt Sjoerd. ‘Ik durfde dát aspect niet aan Han over te laten’, grapt hij. ‘Maar, zou het een goede match zijn met Han?’ ‘Dat is zo”, bevestigt Han. ‘Christel heeft vier hoofdtaken namelijk het plannen, coördineren en uitvoeren van cursussen, het vormgeven en organiseren van het jeugdbeleid (samen met de jeugdcommissie), het Head Pro zijn plus de Golfschool. Zij heeft daarvoor de beste papieren en ook nog eens veel tijd om te investeren. Op maandag na is zij hier elke dag aanwezig. Christel zet de lijnen uit en is verantwoordelijk. Het is haar taak om alle pro’s met de neuzen in dezelfde richting te houden. ‘Door ons besluit is de interne organisatie ook anders ingericht.

 De horeca- /receptiefunctie is wat breder gemaakt met taken als telefoonbeantwoording, starttijden, debiteurenbewaking en beheer van de golfshop. Daardoor zijn Christel en ik op kantoor iets ontlast en kunnen meer tijd steken in onze eigen taken’, legt Han uit. ‘Ik werk full time en Christel spendeert 24 uur op kantoor. Christel is zeker mijn rechter hand te noemen en aanspreekbaar op de dagelijkse gang van zaken maar is daar uiteindelijk niet verantwoordelijk voor. Die verantwoordelijkheid ligt bij mij als eigenaar’, voegt Han toe. Sjoerd geeft aan dat hij zijn vrije tijd nu anders kan besteden en dat hij wat meer uren gaat steken in Stichting Golf Member waarvan Han en hij de oprichters zijn. Afgelopen jaar is gebleken dat een redelijk percentage mensen bij Golfpark Soestduinen blijft hangen na een cursus via Golfmember.nl en zij worden dus lid van Golfpark Soestduinen.

Betekent deze nieuwe aanpak een ontwikkeling van nieuwe initiatieven?

In principe gaan wij niet voor nieuwe initiatieven. Een van de belangrijkste doelen is nog steeds stabiliseren’, zegt Han. ‘Dat betekent naar 450 leden en een stabiele groei van de golfschool.

Wat gaan de leden van de vereniging van de nieuwe opzet merken?

 ‘Bestuurs- en commissieleden van de vereniging kunnen niet meer terecht bij Sjoerd dat loopt nu alleen via mij’, zegt Han.

‘Omdat dit allemaal in goede harmonie tussen Sjoerd en mij tot stand is gekomen en Sjoerd nog als pro werkzaam is en soms wat hand- en spandiensten verleend, is er sprake van een min of meer geruisloze overgang van het een in het ander’, vult Han aan. ‘Niemand zou er iets van moeten merken. Als Sjoerd aanwezig is (voornamelijk alleen op vrijdag) houdt hij zijn oude rol als gastheer maar neemt geen beslissingen meer. Stel dat Sjoerd er is en hij ziet dat Corona-regels worden overtreden dan heeft hij de vrijheid om op te treden. Dat heeft mijns inziens te maken met je rol als pro en je rol als gastheer of gastvrouw als je als pro werkzaam bent bij deze club’.

 ‘Mensen spreken mij aan en zeggen goh we zien je niet zo vaak meer’, zegt Sjoerd. ‘Dat klopt want ik ben hier natuurlijk veel minder. Ik ben er in ieder geval elke vrijdagmiddag en avond en dan ondersteun ik ook de dagelijkse werkzaamheden. Ik blijf lesgeven op vrijdagavond en op maandagavond geef ik privéles en les aan eigen personeel. Daarnaast ben ik er ieder eerste weekend van de maand voor het geven van cursussen.

Hoe zien jullie de nabije toekomst voor het Golfpark? Welke voorwaarden zijn nodig?

De samenwerking met de vereniging is erg belangrijk vinden beide heren. Zeker als het gaat om de groei van het aantal leden. ‘Ik zou graag een wervingscommissie zien ontstaan’, zegt Han, ‘waarin zowel vanuit het Golfpark als vanuit de vereniging mensen zitting nemen. Ik wil écht naar die 450 leden plus de vervangingsfactor zodat je permanent op een niveau van 450 leden zit. Nu zitten we op een kleine 400 leden. Coronatijd is ons in die zin genadig geweest. Maar ook het samen ontwikkelen en organiseren van activiteiten voor leden Golfpark en verenigingsleden is een punt van aandacht. Nog even over die werving. Ik snap best dat het als vereniging moeilijk te verkopen is dat je lid kunt worden van de vereniging tegen een bedrag van 70 euro per jaar maar dat er dan ook nog een speelrecht aangeschaft moet worden om überhaupt te kunnen spelen. Daarom zullen we met een positieve insteek met elkaar moeten bekijken hoe je dat verkoopt. Ook met de golfprofessionals bekijken en acteren we op die manier. En dit werpt al vruchten af. Het is voor het Golfpark natuurlijk van groot belang dat je een stabiele vereniging en voeding voor onze golfprofessionals hebt met een stabiel aantal leden die ervoor zorgt dat een heleboel vaste kosten kostendekkend zijn. Waar ik persoonlijk ontzettend blij mee ben, was het aanbod van de vereniging om het seizoen dit jaar te verlengen. Dat was een substantiële handreiking waarin je samen ondernemerschap toont. In deze rare tijd is dit een hele mooie geste van de vereniging die ik zeer waardeer’, aldus Han. ‘Elkaar wat gunnen is goed en dat werkt gewoon’, merkt Sjoerd op. ‘Ik zou daar het goed zorgen voor groei van het aantal Golfmember.nl leden aan toe willen voegen, zegt hij. Die vijver aan golfers maakt kennis met deze mooie baan en besluit vaak om lid te worden. Dat moeten we koesteren’.

Han, iedereen vraagt zich nog steeds af wanneer jij gaat golfen?

Wat Han direct toegeeft is dat het wel wat vreemd is dat hij nooit golft terwijl hij de golfbaan exploiteert en eigenlijk wel een beetje golfen kan. Hij zegt helaas niets toe. Wie geeft hem een zetje? Resumerend voor ons als leden van de vereniging is er niets veranderd. We kunnen gewoon ons rondje blijven golfen en gezellig, zij het op gepaste afstand, ons rondje afsluiten met een drankje op het terras. Sjoerd komen we minder tegen. Bestuur- en commissieleden dienen contact op te nemen met Han of Christel als er zaken overlegd en afgestemd moeten worden. Kortom, we gaan weer lekker door met golfen en ik wens het Golfpark een goede afsluiting van dit bijzondere jaar toe.

Carin van der Graaf

Scroll to top