Maand: mei 2020

Jeugd Golfvereniging Soestduinen weer fanatiek van start na de Corona

Van onze jeugdcommissie

Bijna 6 weken na de sluiting van ons Golfpark vanwege Corona kwam het verlossende woord van premier Rutte dat de jeugd weer mocht gaan sporten vanaf 29 april. Samen met de golfschool hebben we als jeugdcommissie een schema opgesteld waarbij voor zowel de jonge jeugd als de junioren 3 trainingsmomenten per week gefaciliteerd werden. Op zondag 3 mei mocht de jeugd als aller eerste weer gebruik maken van de golfbaan, die er na 2 maanden rust prachtig bij lag.

Het was prachtig weer en alle jeugd was enorm enthousiast dat ze weer mochten spelen, en al helemaal dat zij als eerste weer op onze mooie baan konden spelen terwijl de volwassenen dat niet mochten. Toch was het ook wel even wennen, de vlaggen en harken niet aanraken, afstand houden van elkaar en de begeleiders, en geen snacks met je flightgenootjes mogen delen. Veel van onze jonge leden hadden thuis toch wel wat geoefend, bij opa en oma in de tuin, of in huis met pingpongballetjes. Ze hadden er in ieder geval allemaal weinig moeite mee om de ballen weer lekker weg te slaan.

Na de aankondiging van premier Rutte dat de volwassenen ook weer mogen gaan golfen vanaf 11 mei, had de jeugd nog een laatste weekje de baan voor zichzelf voordat de normale lesschema’s weer worden opgepakt. Ook nu scheen de zon volop, en werd er uitgebreid genoten van de rust en ruimte om te spelen.

Update stand van zaken Covid-19 crisis

Soest, mei 2020

Beste golfverenigingsleden,

Naar aanleiding van de brief die naar u is gestuurd op 27 april jl. hebben wij nu een update.

De Wedstrijdcommissie heeft een document gemaakt met daarin de zienswijze van de wedstrijdcommissie m.b.t. Covid-19 en mogelijk opstarten van golf op Golfpark Soestduinen. Dit document wordt door het bestuur samen met het Golfpark besproken.

De Jeugd is per 3 mei gestart met lessen en spelen. In de bijlage vindt u de protocollen en het trainingsschema.

Het bestuur heeft inmiddels met het Golfpark overlegd over de inzet van de verenigingsleden bij de opstart van lessen en spelen. Zodra bekend is wanneer wij weer mogen spelen, informeren wij u over de procedures.

U  vindt hieronder diverse links die u informeren over de huidige stand van zaken.

Wij hopen dat wij u spoedig weer mogen begroeten op het Golfpark maar vooral hopen wij u in goede gezondheid te treffen.

Het bestuur

https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/het-coronavirus-en-golf-in-nederland

Golfpark Soestduinen laatste nieuws

Scroll to top